Digital Readiness Assessment Tool (DigiRAsT)


Jednym z głównych wyników projektu Q4EDU jest narzędzie do oceny gotowości cyfrowej (DigiRAsT), zarówno na poziomie oferowanych, przez organizacje typu VET, usług edukacyjnych, jak i na poziomie organizacyjnym w oparciu o dane od użytkowników narzędzia.

ELEMENTY INNOWACJI I OCZEKIWANE SKUTKI OPRACOWANIA NARZĘDZIA DigiRAsT

To opracowane z uwzględnieniem wytycznych koncepcji Lean management narzędzie ma pomóc w określeniu dojrzałości cyfrowej organizacji, a także w przypadku, gdy poziom ten nie jest pożądany/akceptowalny, ma za zadanie ułatwić identyfikację działań usprawniających. Ponadto koncepcja DigiRAsT zakłada także możliwość przeprowadzenia automatycznej analizy porównawczej względem innych, analogicznych podmiotów. Narzędzie jest publicznie dostępne online (zarówno z interfejsu internetowego, jak i różnych urządzeń mobilnych (np. tabletów, laptopów).

Partnerzy, biorący udział w projekcie mają doświadczenie, zarówno w ewaluacji procesów, jak i we wdrażaniu narzędzi oceny ich wydajności. Ponadto szerokie spektrum umiejętności konsorcjum w zakresie zarządzania kryzysowego będzie mogło być wykorzystane, w celu łagodzenia skutków pandemii.

POTENCJAŁ W ZAKRESIE TRANSFERU WYNIKÓW

DigiRAsT jest narzędziem, nadającym się do pełnego transferu do wszystkich poziomów edukacji.

Wszystkie treści, zawarte w narzędziu DigiRAsT są chronione licencją CC