Εργαλείο Αξιολόγησης Ψηφιακής Ετοιμότητας (DigiRAsT)


Το Εργαλείο Αξιολόγησης της Ψηφιακής Ετοιμότητας (DigiRAsT) θα είναι ένα από τα κύρια αποτελέσματα του έργου, το οποίο θα αναπτυχθεί για να παρέχει γρήγορες αξιολογήσεις της ψηφιακής ετοιμότητας σε επίπεδο εκπαίδευσης ή δευτερευόντως σε οργανωτικό επίπεδο με βάση τις πληροφορίες των χρηστών.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ

Θα αναπτυχθεί ένα εργαλείο για την παροχή γρήγορων αξιολογήσεων σχετικά με την ψηφιακή ετοιμότητα σε επίπεδο μαθημάτων ή οργανισμού με βάση την εισαγωγή των χρηστών. Το εργαλείο θα είναι δημόσια διαθέσιμο στο διαδίκτυο (θα είναι προσβάσιμο από τη διεπαφή ιστού και από διάφορες κινητές συσκευές (π.χ. τάμπλετς, φορητούς υπολογιστές) και για την ανάπτυξή του θα ακολουθηθεί επίσης μια λιτή προσέγγιση. Στόχος είναι να υπάρχει ένα ελαφρύ μέσο για την αξιολόγηση της ψηφιακής ετοιμότητας και, στην περίπτωση που αυτή δεν είναι στο επιθυμητό/αποδεκτό επίπεδο, να κατανοηθεί ποιες είναι οι ενέργειες αντιμετώπισης που μπορούν να αναληφθούν, προκειμένου να επιτευχθεί το επιδιωκόμενο επίπεδο. Θα περιέχει επίσης τη δυνατότητα αυτόματης συγκριτικής ανάλυσης και συγκριτικής αξιολόγησης. Μεταξύ των εταίρων υπάρχει εμπειρία σε εργαλεία αξιολόγησης και εκτίμησης, στην ανάπτυξη αρκετών για την εκτίμηση της απόδοσης συγκεκριμένων διαδικασιών και, φυσικά, στην παροχή κατάρτισης στην ΕΕΚ. Επιπλέον, σε αυτό το αποτέλεσμα, θα αξιοποιηθούν οι δεξιότητες διαχείρισης κρίσεων της κοινοπραξίας, προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο στόχος του μετριασμού προς την εποχή του covid-19 και μετά το covid-19.

ΔΥΝΑΤOΤΗΤΑ ΜΕΤΑBIΒΑΣΗΣ

Το DigiRAsT θα είναι ανεξάρτητο από το περιεχόμενο, άρα πλήρως μεταβιβάσιμο σε όλα τα μαθησιακά πλαίσια, απλά καθορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο θα εξυπηρετούνται οι νέες προκλήσεις.

Όλο το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στο DigiRAsT προστατεύεται από άδεια CC