Wydział Zarządzania UŁ

Wydział Zarządzania jest jednym z największych wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego, który stale się rozwija i dopasowuje do potrzeb rynkowych, aktualizując programy oraz wprowadzając nowe kierunki studiów. Oferuje szeroki zakres studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich oraz studia MBA (obecnie kształci się na nim około 5000 studentów). Wydział Zarządzania zatrudnia około 200 pracowników naukowych i administracyjnych.

Studia na Wydziale Zarządzania pomagają w nabyciu kwalifikacji menedżerskich, kształtują umiejętności przydatne do podjęcia oraz samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej i dają liczne możliwości rozwoju.

Wydział specjalizuje się w badaniach i edukacji w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw, przedsiębiorczości, rachunkowości i zarządzania finansami, zasobów ludzkich, zarządzania jakością, zarządzania innowacjami, administracji publicznej, technologii informacyjnych itp.

Zintensyfikowane działania w obszarze programów nauczania, zacieśnianie relacji z praktyką gospodarczą oraz reagowanie na zmiany płynące z otoczenia stanowią o ugruntowanej pozycji Wydziału Zarządzania i są gwarancją najwyższej jakości kształcenia akademickiego.

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego rozpoczął działalność 1 września 1994 roku. Podstawy założenia Wydziału stanowiło sześć jednostek organizacyjnych, zajmujących się szeroko pojętą tematyką zarządzania i działających w ramach Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Korzenie Wydziału Zarządzania sięgają działalności Wydziału Prawno-Ekonomicznego oraz Wyższej Szkoły Ekonomicznej, włączonej w roku 1961 do struktury Uniwersytetu Łódzkiego.

T. Bartosz Kalinowski – profesor UŁ w Katedrze Logistyki Uniwersytetu Łódzkiego z blisko 15-letnim doświadczeniem w nauczaniu, badaniach i kierowaniu projektami. Kierownik Centrum Jakości Badań Naukowych KnowBase. Wykładowca w zakresie zarządzania procesami i zarządzania łańcuchem dostaw w ramach programów MBA, studiów podyplomowych, studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Doświadczony kierownik projektów i badacz w kilkunastu projektach finansowanych przez UE (H2020, Erasmus i Leonardo do Vinci). Profesor wizytujący na: University of Roskilde, Dania; University of Alcala, Hiszpania; Uniwersytet w Rydze, Łotwa; Politechnika w Porto, Portugalia; Uniwersytet Walencji, Hiszpania. Certyfikowany audytor jakości. Konsultant w zakresie bizesu i transferu technologii. Autor 2 książek i ponad 60 artykułów naukowych.

Anna Wronka – adiunkt w Zakładzie Doskonalenia Procesów Operacyjnych w Katedrze Logistyki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Do głównych obszarów zainteresowań naukowych należą: zarządzanie jakością, normy ISO, certyfikaty produktowe i systemowe, narzędzia doskonalenia procesów produkcyjnych, koncpecja Lean Management oraz kwestie bezpieczeństwa produkcji. Ma na koncie 17-letnie doświadczenie w nauczaniu oraz badaniu praktyki przemysłowej, a także liczne wyjazdy jako Visting Professor do takich uczelni jak: Politécnico de Beja-Portugal,University of Coimbra- Portugal, Universidad de Cantabria, Spain, Dogus University, Istanbul – Turkey, Cadiz University – Spain, Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki-Greece and Porto Technical University. Ponadto jest stypendystką Flemish Ministry of Education and Training, a także certyfikowanym managerem projektów oraz auditorem wiodącym ISO 9001.