CEL PROJEKTU


Kryzys COVID-19 zakłócił proces edukacji, zwłaszcza w sektorze VET, gdzie gotowość cyfrowa nie była jednolita.

Projekt Q4EDU ma na celu wsparcie instytucji VET w procesie cyfryzacji, skupiając się nie tylko na narzędziach internetowych, metodach oceny i egzaminowania, ale także opracowaniu ram do oceny gotowości cyfrowej na poziomie organizacyjnym.
Nadrzędnym celem projektu Q4EDU jest opracowanie metodyki planu jakości dla ośrodków VET i trenerów, po to by: 1) zorientowali oni swoje usługi i operacje wewnętrzne na jakość, 2) zajęli się kwestią swojej gotowości do prowadzenia edukacji cyfrowej, 3 ) mogli ocenić adaptacyjność opracowanych metod szkoleniowych, 4) byli w stanie ocenić jakość zdalnego procesu uczenia się w erze po COVID-19.
Kluczowymi zamierzeniami projektu Q4EDU są:

  • głębsze zrozumienie stanu gotowości do edukacji cyfrowej w sektorze VET;
  • ocena kombinacji metod i modeli zapewniania jakości (QA) i zapewnienie nowych ram Q4EDU;
  • przygotowanie program ECVET dla ekspertów i opracowanie nowatorskej metodyki specjalistycznych szkoleń;
  • opracowanie treści szkoleniowych, uwzględniając kryteria jakości i wskaźniki wydajności;
  • opracowanie narzędzia oceny gotowości cyfrowej, które zawiera proponowane ramy Q4EDU, przeprowadzenie badań pilotażowych i ocena, otrzymanych wyników;
  • opracowanie dokumentu z zakresu Polityki Rekomendacji / Wytycznych Doskonalących.

GRUPY DOCELOWE Q4EDU


Projekt i jego działania skierowane są głównie do trenerów VET, którzy chcą zapoznać się z wysokiej jakości oceną nauczania zdalnego. Drugorzędne grupy docelowe obejmują dostawców VET (np. konsultantów, menedżerów itp.), którzy chcą ocenić gotowość cyfrową swojej organizacji.WYNIKI Q4EDU

Wykorzystując metodykę Q4EDU, ośrodki VET wzbogacą i zapewnią podwyższoną jakość, zarówno na poziomie oferowanych kursów, jak i na poziomie organizacyjnym. Ponadto staną się one gotowe na cyfrowe świadczenie usług, poprzez włączenie różnych metod edukacyjnych do swoich programów orz osiągną cyfrową integrację i uatrakcyjnią lekcje, jednocześnie spełniając oczekiwania uczniów.

WYNIKI PRACY INTELEKTUALNEJ

„RAMY METODYCZNE” (O1), które będą składać się z innowacyjnej metodyki, wykorzystania dobrze znanych modeli doskonałości jakościowej i uznanych metod i technik.

„PROFIL ECVET I METODYKA SZKOLENIA” (O2), rodzaj programu nauczania ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training, czyli Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym), w ramach którego zostanie opracowana nowatorska metodyka specjalistycznego szkolenia w zakresie oceny gotowości cyfrowej w kształceniu i szkoleniu zawodowym.

„ROZWÓJ KURSU SZKOLENIOWEGO” (O3), internetowy kurs szkoleniowy przydatny do zapoznania się z ocenami jakości, wskaźnikami/kryteriami oraz do oceny gotowości cyfrowej ich centrum VET.

„NARZĘDZIE DO OCENY GOTOWOŚCI CYFROWEJ (DigiRAsT)” (O4), narzędzie umożliwiające szybką ocenę gotowości cyfrowej na poziomie kursu lub organizacji.

„ZALECENIA/WYTYCZNE DOTYCZĄCE POLITYKI” (O5) mają na celu rozpoczęcie procesu budowania potencjału w celu podniesienia świadomości decydentów na temat potencjalnych korzyści wynikających z rozpowszechnienia ram metodycznych oceny gotowości cyfrowej.