IO3 KURS SZKOLENIOWY

UNIT 1 PRZYWÓDZTWO I ADMINISTROWANIE

Pobierz PDF

Q4EDU_Modul-1-Przywodztwo-i-administrowanie

UNIT 2 NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ

Pobierz PDF

Q4EDU-Modul-2-Nauczanie-i-uczenie-sie-pdf

UNIT 3 ROZWÓJ ZAWODOWY

Pobierz PDF

Q4EDU_Module-3_Rozwoj-zawodowy_PL

UNIT 4 OCENIANIE

Pobierz PDF

Q4EDU-Modul-4-Ocenianie-pdf

UNIT 5 TREŚCI I PROGRAMY

Pobierz PDF

Q4EDU-Modul-5_Tresci-i-programy_final_PL

UNIT 6 WSPÓŁPRACA I NETWORKING

Pobierz PDF

Q4EDU-Module-6_Wspolpraca_i_Networking_final_PL

UNIT 7 INFRASTRUKTURA

Pobierz PDF

Q4EDU-Modul-7_-Infrastruktura_PL