EMPHASYS

Emphasys Centre, jest organizacją założoną w 1998 roku i prowadzi Centrum Edukacji ICT i VET, zatwierdzone przez cypryjskie Ministerstwo Edukacji, Kultury, Sportu i Młodzieży, a także Centrum Badawcze UE. Jest obsadzona przez zgrany zespół, w skład którego wchodzą specjaliści z dziedziny ICT, psychologii, socjologii, edukacji, prawa, ekonomii, biznesu, praw człowieka, architektury i projektowania graficznego.

Emphasys jest firmą, zorganizowaną w 4 departamenty. Departament ds. Edukacji obejmuje zatwierdzone i akredytowane kursy informatyczne, takie jak informatyka GCE na poziomie A dla studentów lub europejskie komputerowe prawo jazdy (ECDL) dla profesjonalistów, zapewniając jednocześnie usługi doradztwa zawodowego.

Departament ds. Szkoleń ICT, obejmuje w pełni wyposażoną jednostkę szkoleniową STEAM i jednostkę szkoleniową UE, koncentrującą się na zapewnianiu kursów mobilności edukacyjnej Erasmus+ KA1 dla specjalistów i obywateli UE. Emphasys oferuje swoje usługi różnorodnym organizacjom publicznym i prywatnym, a także osobom w każdym wieku i ze wszystkich środowisk.

Z kolei tzw.STEAM UNIT jest w pełni wyposażony w zaawansowane technologicznie narzędzia, aby oferować młodzieży kursy związane z projektami, łączące robotykę, projektowanie i drukowanie 3D za pomocą drukarki 3D Craftbot+ oraz kodowanie poprzez projektowanie gier wideo, z wykorzystaniem najnowocześniejszej rzeczywistości wirtualnej, takie jak Oculus Rift S, prowadzone przez certyfikowanych instruktorów „Lego Education Trainer”. Większość kursów jest zgodna z podejściem 4C Lego Education: „Połącz – Konstruuj – Kontempluj – Kontynuuj”, gdzie uczniowie otrzymują otwarte wyzwanie, które stawia ich w pozycji szukania rozwiązań.

Departament ds. Badań Naukowych, współpracuje z kilkoma organizacjami przy projektach UE w ramach różnych funduszy (np. Erasmus, AMIF, Sprawiedliwość) w dziedzinie edukacji i szkoleń, zapewniając jednocześnie wsparcie kierownicze dla projektów UE dla szkół i organizacji pozarządowych. Przez lata zbudował on silną lokalną i międzynarodową sieć, która jest wykorzystywana w promocji projektów i inicjatyw unijnych.

Departament ds. Rozwoju Oprogramowania zajmuje się projektowaniem, rozwojem, testowaniem pilotażowym i oceną różnych narzędzi, platform, stron internetowych, aplikacji i portali do e-learningu w oparciu o potrzeby różnych projektów realizowanych przez organizację.
Emphasys jest członkiem European Digital Learning Network (DLEARN) wraz z 25 innymi organizacjami z Europy, których celem jest promowanie europejskiej agendy cyfrowej, oraz częścią grupy konsultingowej ds. Agendy Cyfrowej Cypru.

Nazwa: EMPHASY CENTRE
Dyrektor: Athos Charalambides
Adres email: info@emphasyscentre.com
URL: https://emphasyscentre.com/
Pełna nazwa: A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd

Andrianna Georgiou jest magistrem architektury z Wielkiej Brytanii. Jej pasja do mieszanych mediów używanych we współpracy z jej zapleczem twórczym, zaowocowała szerokim zakresem doświadczenia zawodowego, w tym administracyjnym i technicznym wsparciem projektów na skalę globalną, koordynacją złożonych projektów architektonicznych, a także zarządzaniem marketingiem cyfrowym na różnych platformach. Jako osoba zorientowana na organizację, Andrianna lubi pracować w zróżnicowanym i wymagającym środowisku, potrafiąc podejmować i dzielić duże projekty na łatwe do zarządzania części. Wierzy, że edukacja technologiczna może oferować nieograniczony potencjał osobom w każdym wieku i ze wszystkich środowisk oraz może być źródłem osobistego i zawodowego rozwoju. Andrianna jest kierownikiem projektu i jest odpowiedzialna za wdrażanie i zarządzanie różnymi projektami badawczymi UE w sektorach VET i dorosłych. Jej twórcze doświadczenie pomogło jej w rozwoju różnych produktów i narzędzi zorientowanych na projektowanie. Andrianna odgrywa aktywną rolę w promocji organizacji różnymi kanałami, a także w rozbudowie jej sieci współpracy.

Panayiota Sofokleous posiada tytuł licencjata w zakresie stosowanych języków obcych na francuskim Uniwersytecie Grenoble-Alps, a także tytuł magistra komunikacji wielojęzycznej i stosunków międzynarodowych na Wolnym Uniwersytecie Brukselskim, oraz dyplom z iberystyki na Uniwersytecie w Granadzie (Hiszpania). ). W trakcie studiów akademickich Panayiota odbyła staż w Przedstawicielstwie Cypru przy Unii Europejskiej, gdzie zdobyła cenne doświadczenie w zakresie funkcjonowania instytucji europejskich, znajomości ich portfolio działań oraz specjalizacji. Rozwinęła również szeroką sieć współpracy, opierając się na swoich umiejętnościach komunikacji międzykulturowej i dyplomacji. Podczas pobytu za granicą Panayiota rozwinęła wielowymiarowy zakres kluczowych kompetencji, bardzo przydatnych do działania w środowiskach wielokulturowych, które wymagają silnej pracy zespołowej, umiejętności przywódczych, kierowniczych i kreatywnych. Panayiota biegle posługuje się językiem greckim, angielskim, francuskim i hiszpańskim. Podjęła rolę Badacza Projektu, z zapałem przyczyniającym się do realizacji wizji UE na rzecz zrównoważonego rozwoju, innowacji społecznych i zmian, które zapewnią włączenie społeczne, dostęp i uczestnictwo wszystkich obywateli. Odpowiada za wdrażanie i zarządzanie projektami w zakresie szkolnictwa wyższego, kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dorosłych.