City College

CΙΤΥ College – wysokiej jakości ekspertyza szkoleniowa

CITY College, University of York Europe Campus jest częścią społeczności University of York, jednego z wiodących brytyjskich uniwersytetów w Europie. Jest to wyjątkowa instytucja międzynarodowa z siedzibą w Grecji, ale prowadzi działalność satelitarną w 8 krajach i jest powszechnie uznawana w całym regionie za swoją doskonałość akademicką. W ciągu swojej 30-letniej historii CITY College nadal łączy Wielką Brytanię z całym regionem, Europą i światem.

CITY College, University of York Europe Campus dzięki internacjonalizacji, zapewnia swoim studentom najlepsze doświadczenia, programy nauczania i tradycje uznanego brytyjskiego szkolnictwa wyższego. Przekazuje wiedzę, dogłębne badania i doskonałość akademicką w całym regionie poprzez swoją sieć edukacyjną w celu budowania potencjału i wspierania aspiracji akademickich i zawodowych studentów i ich społeczności.

Kampus CITY College Europe składa się z czterech wydziałów akademickich – Wydziału Zarządzania i Ekonomii, Wydziału Psychologii, Wydziału Informatyki oraz Wydziału Anglistyki – oferujących szeroki zakres programów licencjackich i podyplomowych oraz dwóch ośrodków badawczych, Wschodnioeuropejskie Centrum Badawcze i Centrum Badań Neuronaukowych. W bazach edukacyjnych CITY College można znaleźć dynamiczne międzynarodowe środowisko, w skład którego wchodzą studenci i wysoko wykwalifikowani wykładowcy z ponad 60 krajów, którzy posługują się ponad 20 językami. Daje to uczniom możliwość czerpania korzyści z różnych perspektyw i lepszego zrozumienia szerszego świata w naprawdę wyjątkowym środowisku, związanym z nauką języka angielskiego.

CITY College, University of York Europe Campus dąży do stworzenia zintegrowanej społeczności międzynarodowej, która przyczynia się do korzyści społecznych; przyspiesza rozwój ludzi i społeczeństw w regionie; łączy sieci akademickie, badawcze, rządowe i korporacyjne w celu tworzenia i dzielenia się nową wiedzą; i stwarza nowe możliwości dla wszystkich.

CΙΤΥ College – środowisko nauki

CITY College posiada bogate doświadczenie w organizowaniu szkoleń zawodowych w Grecji oraz różnych krajach Europy Południowo-Wschodniej i Wschodniej, m.in. w Rumunii, Serbii, Bułgarii, Albanii, Macedonii Północnej i na Ukrainie. Uczelnia ma możliwość pozyskania i skorzystania z szerokiej gamy instruktorów zewnętrznych, którzy wnoszą doświadczenie do zajęć. Marketing i promocja eksportu są kluczowym elementem oferowanych przez Uczelnię kierunków Biznes i MBA.

CITY College intensywnie wykorzystuje technologię do wspierania i uzupełniania prowadzonych zajęć a także za pośrednictwem systemu zarządzania nauką, umożliwia podejście mieszane do procesu edukacji. Podczas pandemii COVID-19, CITY College przeniósł wszystkie swoje zajęcia do Internetu, bezproblemowo oferując swoim studentom wysokiej jakości doświadczenie edukacyjne ,zarówno w programach akademickich, jak i tych krótkoterminowych.

Profesor Panayiotis Ketikidis jest wicedyrektorem CITY ds. badań, innowacji i stosunków zewnętrznych oraz przewodniczącym komitetu zarządzającego i dyrektorem naukowym programu doktoranckiego w South East European Research Center (SEERC). Ma ponad 30-letnie doświadczenie w zarządzaniu, edukacji, badaniach i finansowaniu konkurencyjnych badań z różnymi sieciami powstałymi w wyniku tego doświadczenia. Profesor Ketikidis został wymieniony w Marquis’s Who’s Who, Publications Board in Science and Engineering Eleventh Edition 2011-2012.

Zainteresowania badawcze profesora Ketikidisa obejmują zrównoważony rozwój środowiska, łańcuch dostaw, informatykę zdrowotną, innowacje i rozwój regionalny oraz dyscypliny naukowe w celu zrozumienia dzisiejszych i przyszłych złożonych problemów łańcucha dostaw. Jest redaktorem naczelnym International Journal of Innovation & Regional Development (IJIRD), Associate Editor International Journal of Logistics Economics and Globalization (IJLEG), członkiem rady redakcyjnej International Journal of Operational Research (IJOR), europejskim redaktorem International Journal of Enterprise Network Management (IJENM) oraz członek komitetów organizacyjnych i naukowych na różnych krajowych/międzynarodowych konferencjach i warsztatach.

Anastasios Ntabizas jest Business Development Managerem SEERC. Posiada tytuł magistra marketingu, reklamy i PR uzyskany na Uniwersytecie w Sheffield oraz tytuł licencjata w dziedzinie informatyki i zarządzania na Uniwersytecie Loughborough w Wielkiej Brytanii.

W przeszłości pracował jako Koordynator / Lider Zespołu, gdzie szkolił i wspierał dużą liczbę osób na potrzeby inicjatywy „Nowy początek w EPAL”, dużego projektu Ministerstwa Edukacji, który przewiduje serię interwencji finansowanych z EFS prowadzonych w 398 szkołach EPAL w całym kraju, na lata 2018-2021, z planami działań łączącymi VET ze społecznościami lokalnymi i nawiązanie współpracy z szerszym środowiskiem edukacyjnym i naukowym.

Koordynował, szkolił i wspierał wiele lokalnych organizacji społecznościowych we współpracy z UNHCR w przygotowaniu, złożeniu i realizacji projektów CBO i związanych z nimi propozycji.
Był również zatrudniony przez wiele lat w SEPVE – Stowarzyszeniu Firm Informatycznych Północnej Grecji, gdzie zarządzał różnymi projektami na dużą skalę finansowanymi ze środków krajowych i europejskich.
Zorganizował wiele spotkań eksperckich, konferencji i wydarzeń brokerskich w Grecji i różnych krajach UE. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie jako konsultant i menedżer pracujący dla organizacji pozarządowych i sektora publicznego.

Profesor Petros Kefalas jest wiceprezesem ds. uczenia się i nauczania w CITY College na europejskim kampusie Uniwersytetu York. Posiada tytuł magistra sztucznej inteligencji i doktora informatyki, oba uzyskane na Uniwersytecie w Essex. Prowadził badania w zakresie programowania w logice równoległej, sztucznej inteligencji, metod formalnych, systemów wieloagentowych oraz uczenia się i nauczania w szkolnictwie wyższym.

Opublikował ponad 100 artykułów w czasopismach i materiałach konferencyjnych. Jest współautorem dwóch greckich podręczników, jednego z zakresu Sztucznej Inteligencji i jednego z Programowania Logicznego. Obecnie zajmuje się badaniem stosowalności formalnych metod modelowania, weryfikowania i testowania systemów wieloagentowych, w szczególności systemów biologicznych i inspirowanych biologią z zachowaniem emergentnym nasyconym zachowaniem emocjonalnym. Zainteresowania naukowe profesora Kefalasa obejmują metody formalne w inżynierii oprogramowania i systemach wieloagentowych, nowe technologie uczenia się oraz e-learning.

Pracował jako recenzent Komisji Unii Europejskiej ds. Projektów Badawczo-Rozwojowych. Jest członkiem BCS, ACM, IEEE, ALP, Hellenic AI Society oraz Greckiego Towarzystwa Komputerowego (EPY), w którym pełnił funkcję wiceprzewodniczącego lokalnego aneksu. Jako dyrektor ds. uczenia się i nauczania odpowiada za procesy zapewniania i doskonalenia jakości kampusu. W 2017 roku został nagrodzony Senacką Nagrodą Uniwersytetu w Sheffield za Leadership in Learning & Teaching. Jest Fellow w UK Higher Education Academy.