Projekt Q4EDU ma na celu opracowanie innowacyjnego narzędzia, wspierającego cyfryzację usług i operacji wewnętrznych realizowanych przez podmioty, oferujące kształcenie i szkolenie zawodowe (VET -Vocational Education and Training). W skład konsorcjum projektowego wchodzą przedstawiciele sześciu organizacji z różnych krajów europejskich. Będą oni opracowywać metodykę planu jakości dla ośrodków i trenerów VET oraz narzędzie oceny gotowości do realizacji cyfrowego procesu nauczania.