ATLANTIS

ATLANTIS Engineering jest to grecka organizacja typu MŚP z sektora ICT, której główne działania to: wspieranie codziennych proces produkcyjnych w różnych fabrykach, organizacja i komputeryzacja działów utrzymania ruchu, indywidualne doradztwo i szkolenia w zakresie konserwacji oraz optymalizacja cyklu życia aktywów. Firma z sukcesem zorganizowała ponad 100 działów technicznych firm produkcyjnych, usługowych, szpitali i portów. ATLANTIS świadczy usługi szkoleniowe i doradcze w zakresie utrzymania i zarządzania aktywami, a także rozwiązań teleinformatycznych. Firma posiada duże doświadczenie w projektach szkoleń zawodowych, szkoleniach w miejscu pracy, uczeniu się w miejscu pracy, organizacji warsztatów, pilotażowych testach i wprowadzaniu nowych produktów na rynek. ATLANTIS jest członkiem European Factories of the Future Research Association (EFFRA) (https://www.effra.eu/), członkiem założycielem Hellenic Maintenance Society (HMS) (www.hms-gr.eu), natomiast CEO firmy jest przewodniczącym Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Utrzymania Ruchu (EFNMS) (www.efnms.org). Dodatkowo firma pracuje z metodami on-the-job, problemowymi i e-learningowymi dla przemysłowych firm produkcyjnych w projektach FoF/ICT i Erasmus+. ATLANTIS Engineering stosuje również różnorodne narzędzia oceny jakości (TQM, EFQM, normy ISO itp.) oraz opracowuje plany i metodykę oceny dla różnych projektów. Firma posiada certyfikat zarządzania jakością zgodny wymaganiami międzynarodowej normy EN ISO 9001.

Dr Jovana Milenkovic jest kierownikiem działu zarządzania projektami w firmie ATLANTIS Engineering. Współpracuje z multidyscyplinarnymi zespołami, które publikują wyniki i przygotowują rozwiązania w różnych projektach badawczo-rozwojowych UE (Marie-Curie, Erasmus Plus, Fabryki przyszłości) . Zaowocowało to publikacją kilku artykułów naukowych i materiałów konferencyjnych. Brała udział w organizacji i realizacji szkoleń i sesji informacyjnych dla różnych interesariuszy przy użyciu różnych narzędzi internetowych. Posiada doświadczenie w narzędziach zarządzania zespołami do celów administracyjnych i koordynacyjnych, a także stosuje standardy jakości sprawdzając i zarządzając wszystkimi etapami procesów. Jako inżynier mechanik, z tytułem magistra w dziedzinie technologii informatycznych i zarządzania produkcją oraz doktoratem z inżynierii chemicznej, zajmuje się analizą potrzeb i wymagań użytkowników końcowych, opracowywaniem narzędzi komponentów s/w, testami beta i fabrycznymi oraz eksploatacją i zarządzaniem innowacjami.

Katerina Elsianli posiada dyplom Specjalisty ds. Biznesu Handlowego oraz odbyła szkolenie podyplomowe w zakresie skomputeryzowanej rachunkowości. Pracowała w branży reklamowej, a od 2002 roku pracuje w ATLANTIS Engineering, gdzie pełni funkcję Kierownika Działu Księgowości i odpowiada za wszystkie aspekty administracyjne i finansowe działu R&D oraz projekty Erasmus Plus, realizowane przez firmę. Odpowiada również za organizację i administrację programów krajowych i europejskich. Ponadto posiada doświadczenie jako badacz w programach europejskich (Erasmus Plus) oraz odpowiada za wdrożenie i zarządzanie systemem zarządzania jakością według wymagań normy EN ISO 9001 w firmie.

Christos Vamvalis jest inżynierem oprogramowania, absolwentem Wydziału Informatyki Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach w Grecji. W ATLANTIS Engineering pracuje od 2009 roku jako Junior Software Developer i brał udział w kilku europejskich projektach (Erasmus Plus), związanych z innowacyjnością. Jego główne zainteresowania badawcze obejmują obszary uczenia maszynowego i inżynierii oprogramowania. Posiada doświadczenie w aplikacjach internetowych i usługach programistycznych typu NET. Pracuje również z następującymi językami i technologiami: C#, Java, C, C++, Python SQL.