City College

CΙΤΥ College – Υψηλής ποιότητας τεχνογνωσία κατάρτισης

Το CITY College, University of York Europe Campus είναι μέρος της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου του York, ενός από τα κορυφαία πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρώπη. Το τμήμα του πανεπιστημίου στην Ευρώπη, είναι ένα μοναδικό διεθνές ίδρυμα με έδρα την Ελλάδα, αλλά με δορυφορικές δραστηριότητες σε 8 χώρες, και είναι ευρέως αναγνωρισμένο σε όλη την περιοχή για την ακαδημαϊκή του αριστεία. Κατά τη διάρκεια της 30χρονης ιστορίας του, το CITY College συνέχισε να συνδέει το Ηνωμένο Βασίλειο με ολόκληρη την περιοχή, την Ευρώπη και τον κόσμο.

Το CITY College, University of York Europe Campus αγκαλιάζει τη διεθνοποίηση και προσφέρει στους φοιτητές του τις καλύτερες εμπειρίες, προγράμματα σπουδών και παραδόσεις της αναγνωρισμένης βρετανικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μεταφέρει τη γνώση, την εις βάθος έρευνα και την ακαδημαϊκή αριστεία σε ολόκληρη την περιοχή μέσω του εκπαιδευτικού του δικτύου, προκειμένου να οικοδομήσει ικανότητες και να υποστηρίξει τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές φιλοδοξίες των φοιτητών και των κοινοτήτων τους.

Το CITY College Europe Campus αποτελείται από τέσσερα ακαδημαϊκά τμήματα – το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομίας, το Τμήμα Ψυχολογίας, το Τμήμα Πληροφορικής και το Τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας, και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, καθώς και δύο ερευνητικά κέντρα, το Κέντρο Ερευνών Νοτιοανατολικής Ευρώπης και το Ερευνητικό Κέντρο Νευροεπιστήμης. Υπάρχει ένα δυναμικό διεθνές περιβάλλον σε όλες τις εκπαιδευτικές βάσεις του CITY College που περιλαμβάνει φοιτητές και μέλη ΔΕΠ υψηλής εξειδίκευσης από περισσότερες από 60 χώρες, οι οποίοι μιλούν πάνω από 20 γλώσσες. Αυτό παρέχει στους σπουδαστές την ευκαιρία να επωφεληθούν από διαφορετικές προοπτικές και να αποκτήσουν μεγαλύτερη κατανόηση του ευρύτερου κόσμου σε ένα πραγματικά μοναδικό περιβάλλον εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας.

Το CITY College, University of York Europe Campus προσπαθεί να δημιουργήσει μια διεθνή κοινότητα χωρίς αποκλεισμούς, η οποία συμβάλλει στο δημόσιο καλό, προωθεί την ανάπτυξη των ανθρώπων και των κοινωνιών της περιοχής, συνδέει ακαδημαϊκά, ερευνητικά, κυβερνητικά και εταιρικά δίκτυα σε όλη την περιοχή για τη δημιουργία και την ανταλλαγή νέων γνώσεων και δημιουργεί νέες ευκαιρίες για όλους.

CΙΤΥ College Περιβάλλον μάθησης στο κολέγιο

Το CITY College έχει εκτεταμένη εμπειρία στην οργάνωση επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα και σε διάφορες χώρες της Νοτιοανατολικής και Ανατολικής Ευρώπης, στις οποίες περιλαμβάνεται η Ρουμανία, η Σερβία, η Βουλγαρία, η Αλβανία, η Βόρεια Μακεδονία και η Ουκρανία. Το Κολλέγιο έχει τη δυνατότητα να κινητοποιήσει και να χρησιμοποιήσει ένα ευρύ φάσμα εξωτερικών εκπαιδευτών, οι οποίοι μεταφέρουν την εμπειρία της αγοράς στην τάξη. Το μάρκετινγκ και η προώθηση των εξαγωγών αποτελούν βασικό συστατικό των μαθημάτων Business και MBA που προσφέρει το Κολλέγιο.

Το CITY College χρησιμοποιεί εκτενώς την τεχνολογία για την υποστήριξη και τη συμπλήρωση των διδασκόμενων μαθημάτων μέσω ενός συστήματος διαχείρισης μάθησης που επιτρέπει μικτές προσεγγίσεις μάθησης. Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας πανδημίας COVID-19, το CITY College μετέφερε όλα τα μαθήματά του στο διαδίκτυο, καταφέρνοντας να προσφέρει απρόσκοπτα υψηλής ποιότητας μαθησιακή εμπειρία στους φοιτητές του τόσο στα ακαδημαϊκά όσο και στα προγράμματα βραχυπρόθεσμης κατάρτισης.


Ο καθηγητής Παναγιώτης Κετικίδης είναι ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Έρευνας, Καινοτομίας και Εξωτερικών Σχέσεων του CITY, Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής και Ακαδημαϊκός Διευθυντής του Διδακτορικού Προγράμματος του Κέντρου Ερευνών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEERC). Διαθέτει πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στη διοίκηση, την εκπαίδευση, την έρευνα και την ανταγωνιστική χρηματοδότηση της έρευνας με διάφορα δίκτυα που δημιουργήθηκαν ως αποτέλεσμα αυτής της εμπειρίας. Ο καθηγητής Κετικίδης έχει καταχωρηθεί στο Marquis΄s Who’s Who, Επιτροπή Εκδόσεων στην Επιστήμη και τη Μηχανική Ενδέκατη Έκδοση 2011-2012. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του διατρέχουν την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την εφοδιαστική αλυσίδα, την πληροφορική της υγείας, την καινοτομία και την περιφερειακή ανάπτυξη, καθώς και επιστημονικούς κλάδους σε μια προσπάθεια κατανόησης των σημερινών και μελλοντικών σύνθετων προβλημάτων της εφοδιαστικής αλυσίδας. Είναι αρχισυντάκτης του International Journal of Innovation & Regional Development (IJIRD), αναπληρωτής συντάκτης του International Journal of Logistics Economics and Globalisation (IJLEG), μέλος της συντακτικής επιτροπής του International Journal of Operational Research (IJOR), ευρωπαϊκός συντάκτης του International Journal of Enterprise Network Management (IJENM) και μέλος οργανωτικών και επιστημονικών επιτροπών σε διάφορα εθνικά/διεθνή συνέδρια και ημερίδες.


Ο κ. Αναστάσιος Νταμπίζας είναι ο Υπεύθυνος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του του Κέντρου Ερευνών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEERC). Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Μάρκετινγκ, τη Διαφήμιση και τις Δημόσιες Σχέσεις από το Πανεπιστήμιο του Sheffield και πτυχίου BSc στην Πληροφορική και Διοίκηση από το Πανεπιστήμιο Loughborough του Ηνωμένου Βασιλείου.

Έχει εργαστεί στο παρελθόν ως Συντονιστής / Επικεφαλής Ομάδας, όπου εκπαίδευσε και υποστήριξε μεγάλο αριθμό ατόμων για τους σκοπούς της πρωτοβουλίας “Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ”, ένα έργο μεγάλης κλίμακας του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο προβλέπει μια σειρά παρεμβάσεων χρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ που θα πραγματοποιούνταν σε 398 σχολεία ΕΠΑΛ σε όλη τη χώρα, για την περίοδο 2018-2021, με σχέδια δράσης που συνδέουν την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση με τις τοπικές κοινωνίες και εγκαθιδρύουν τη συνεργασία με την ευρύτερη εκπαιδευτική και επιστημονική κοινότητα.

Έχει συντονίσει, εκπαιδεύσει και υποστηρίξει πολλές τοπικές κοινοτικές οργανώσεις σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), στην προετοιμασία, υποβολή και υλοποίηση των έργων και προτάσεων τοπικών οργανώσεων.

Εργάστηκε επίσης για πολλά χρόνια στον Σύνδεσμο Εταιρειών Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος – ΣΕΠΒΕ, όπου διαχειρίστηκε διάφορα εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα έργα μεγάλης κλίμακας.

Έχει διοργανώσει σημαντικό αριθμό συναντήσεων εμπειρογνωμόνων, συνεδρίων και εκδηλώσεων στην Ελλάδα και σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαθέτει περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας ως σύμβουλος και manager για ΜΚΟ και οργανισμούς του δημόσιου τομέα.


Ο καθηγητής Πέτρος Κεφάλας είναι Αναπληρωτής Διευθυντής Μάθησης και Διδασκαλίας στο CITY College, University of York Europe Campus. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc στην Τεχνητή Νοημοσύνη και διδακτορικού στην Επιστήμη των Υπολογιστών, και τα δύο από το Πανεπιστήμιο του Essex. Διεξήγαγε έρευνα στον Παράλληλο Λογικό Προγραμματισμό, την Τεχνητή Νοημοσύνη, τις Τυπικές Μεθόδους, τα Συστήματα Multi-Agent και τη Μάθηση και Διδασκαλία στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 100 εργασίες σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Είναι συγγραφέας δύο ελληνικών εγχειριδίων, ενός στην Τεχνητή Νοημοσύνη και ενός στον Λογικό Προγραμματισμό. Αυτή τη στιγμή ασχολείται με τη διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής των τυπικών μεθόδων για τη μοντελοποίηση, επαλήθευση και δοκιμή πολυπρακτορικών συστημάτων, ιδίως βιολογικών και εμπνευσμένων από τη βιολογία συστημάτων με αναδυόμενη συμπεριφορά που διαπνέεται από συναισθηματική συμπεριφορά. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του καθηγητή Κεφάλα περιλαμβάνουν τυπικές μεθόδους στη μηχανική λογισμικού και στα συστήματα πολλαπλών πρακτόρων, νέες τεχνολογίες μάθησης και ηλεκτρονική μάθηση.

Έχει εργαστεί ως αξιολογητής της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε έργα έρευνας και ανάπτυξης. Είναι μέλος των BCS, ACM, IEEE, ALP, της Ελληνικής Εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης και της Ελληνικής Εταιρείας Πληροφορικής (EPY) στην οποία διετέλεσε αντιπρόεδρος του τοπικού παραρτήματος. Ως Διευθυντής Μάθησης & Διδασκαλίας, είναι υπεύθυνος για τις διαδικασίες Διασφάλισης και Βελτίωσης της Ποιότητας της Πανεπιστημιούπολης. Το 2017, του απονεμήθηκε το βραβείο της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου του Sheffield για την ηγεσία στη μάθηση και τη διδασκαλία. Είναι μέλος της Ακαδημίας Ανώτατης Εκπαίδευσης του Ηνωμένου Βασιλείου.