EMPHASYS

Tο Emphasys Centre, που ιδρύθηκε το 1998, λειτουργεί ένα Κέντρο Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης στις ΤΠΕ εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου, καθώς και ένα Ερευνητικό Κέντρο της ΕΕ. Είναι στελεχωμένο με μια καλά καταρτισμένη ομάδα που περιλαμβάνει ειδικούς στις ΤΠΕ, την Ψυχολογία, την Κοινωνιολογία, την Εκπαίδευση, τη Νομική, τα Οικονομικά, τις Επιχειρήσεις, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την Αρχιτεκτονική και τη Γραφιστική.

Το Emphasys Centre είναι οργανωμένο σε 4 διευθύνσεις. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης περιλαμβάνει επικυρωμένα και διαπιστευμένα μαθήματα πληροφορικής, όπως το GCE A’ Level Computer Science για μαθητές ή το European Computer Driving License (ECDL) για επαγγελματίες, ενώ παράλληλα παρέχει υπηρεσίες Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας.

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης ΤΠΕ περιλαμβάνει μια πλήρως εξοπλισμένη Μονάδα Μάθησης STEAM και τη Μονάδα Εκπαίδευσης ΕΕ, η οποία επικεντρώνεται στην παροχή εκπαιδευτικών μαθημάτων Erasmus+ KA1 για επαγγελματίες και πολίτες της ΕΕ.Το Emphasys Centre προσφέρει τις υπηρεσίες του σε ένα ευρύ φάσμα δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών, καθώς και σε άτομα από όλες τις ηλικίες και τα κοινωνικά στρώματα.

Η STEAM UNIT είναι πλήρως εξοπλισμένη με εργαλεία υψηλής τεχνολογίας, προκειμένου να προσφέρει στους νέους μαθήματα που βασίζονται σε έργα και συνδυάζουν ρομποτική, τρισδιάστατη σχεδίαση και εκτύπωση με τον τρισδιάστατο εκτυπωτή Craftbot+ και κωδικοποίηση μέσω του σχεδιασμού βιντεοπαιχνιδιών, χρησιμοποιώντας σύγχρονα ακουστικά εικονικής πραγματικότητας, όπως το Oculus Rift S, υπό την καθοδήγηση πιστοποιημένων εκπαιδευτών “Lego Education Trainer”. Τα περισσότερα μαθήματα ακολουθούν την προσέγγιση 4C της Lego Education: “Connect – Construct – Contemplate – Continue”, όπου οι εκπαιδευόμενοι αντιμετωπίζουν μια ανοιχτή πρόκληση που τους φέρνει σε θέση αναζήτησης λύσεων.

Η Διεύθυνση Έρευνας συνεργάζεται με διάφορους οργανισμούς σε έργα της ΕΕ στο πλαίσιο διαφόρων ταμείων (π.χ. Erasmus, AMIF, Δικαιοσύνη) στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, ενώ παρέχει επίσης διαχειριστική υποστήριξη για έργα της ΕΕ σε σχολεία και ΜΚΟ. Με την πάροδο των ετών, έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό τοπικό και διεθνές δίκτυο το οποίο αξιοποιείται για την προώθηση έργων και πρωτοβουλιών της ΕΕ.

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Λογισμικού ασχολείται με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την πιλοτική δοκιμή και την αξιολόγηση διαφόρων εργαλείων ηλεκτρονικής μάθησης, πλατφορμών, ιστότοπων, εφαρμογών και πυλών αξιολόγησης, με βάση τις ανάγκες των διαφόρων έργων που υλοποιεί ο οργανισμός.

Το Emphasys Centre είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ψηφιακής Μάθησης (DLEARN) μαζί με άλλους 25 οργανισμούς από την Ευρώπη που στοχεύουν στην προώθηση της ψηφιακής ατζέντας της Ευρώπης και συμμετέχει στην ομάδα συμβούλων για την ψηφιακή ατζέντα της Κύπρου.

Όνομα: EMPHASY CENTRE
Διευθυντής: Αθως Χαραλαμπίδης
Επίσημο email: info@emphasyscentre.com
URL: https://emphasyscentre.com/
Νομικό όνομα: A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd


Η Ανδριάννα Γεωργίου είναι απόφοιτος Master of Architecture από το Ηνωμένο Βασίλειο. Το πάθος της για τα μικτά χρησιμοποιούμενα μέσα σε συνεργασία με το δημιουργικό της υπόβαθρο, έχουν οδηγήσει σε ένα ευρύ φάσμα εργασιακής εμπειρίας, συμπεριλαμβανομένης της διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης έργων σε παγκόσμια κλίμακα, του συντονισμού σύνθετων αρχιτεκτονικών έργων, καθώς και της διαχείρισης του ψηφιακού μάρκετινγκ σε διάφορες πλατφόρμες. Ως άτομο με προσανατολισμό στην οργάνωση, η Ανδριάννα απολαμβάνει να εργάζεται σε ένα ποικίλο και απαιτητικό περιβάλλον, ικανή να αναλαμβάνει και να διασπά μεγάλα έργα σε εύκολα διαχειρίσιμα μέρη. Πιστεύει ότι η τεχνολογική εκπαίδευση μπορεί να προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες σε άτομα όλων των ηλικιών και υποβάθρων και μπορεί να αποτελέσει πηγή για προσωπική αλλά και επαγγελματική εξέλιξη. Η Ανδριάννα είναι Διευθύντρια Έργων και είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση και διαχείριση διαφόρων ερευνητικών έργων της ΕΕ στους τομείς της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και των ενηλίκων. Το δημιουργικό της υπόβαθρο την έχει στηρίξει στην ανάπτυξη διαφόρων προϊόντων και εργαλείων προσανατολισμένων στο σχεδιασμό. Η Ανδριάννα έχει ενεργό ρόλο στην προώθηση και προβολή του οργανισμού μέσω διαφόρων καναλιών, καθώς και στην επέκταση του δικτύου του.


Η Παναγιώτα Σοφοκλέους έχει πτυχίο στις ξένες εφαρμοσμένες γλώσσες από το Γαλλικό Πανεπιστήμιο της Γκρενόμπλ-Αλπ, μεταπτυχιακό δίπλωμα στην πολύγλωσση επικοινωνία-διεθνείς σχέσεις από το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών, καθώς και δίπλωμα στις ισπανόφωνες σπουδές από το Πανεπιστήμιο της Γρανάδας (Ισπανία). Κατά τη διάρκεια των ακαδημαϊκών της σπουδών, η Παναγιώτα κατάφερε να κερδίσει μια πρακτική άσκηση στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου απέκτησε πολύτιμη εμπειρία για τον τρόπο λειτουργίας των Ευρωπαϊκών Θεσμών, το χαρτοφυλάκιο των δράσεών τους και τον τομέα εξειδίκευσής τους. Επίσης, ανέπτυξε ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών, αξιοποιώντας τις διαπολιτισμικές της δεξιότητες επικοινωνίας και διπλωματίας. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο εξωτερικό, η Παναγιώτα ανέπτυξε ένα ευρύ φάσμα βασικών ικανοτήτων εξαιρετικά χρήσιμων για τη λειτουργία σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα που απαιτούν ισχυρή ομαδική εργασία, ηγεσία, διαχείριση και δημιουργικές δεξιότητες. Η Παναγιώτα μιλάει άπταιστα εκτός από τα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά. Έχει αναλάβει το ρόλο της Ερευνήτριας Έργου γεμάτη με προθυμία να συμβάλει στην επίτευξη του οράματος της ΕΕ για βιώσιμη ανάπτυξη, κοινωνική καινοτομία και αλλαγή που θα διασφαλίζει την κοινωνική ένταξη, την πρόσβαση και τη συμμετοχή όλων των πολιτών. Είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση και τη διαχείριση των έργων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και ενηλίκων.